Visdomstand

Visdomstand

En visdomstand er en ”ekstra” kindtand, som kommer bag de øvrige kindtænder. De færreste har plads til visdomstænderne, hvorfor de ofte må fjernes fordi der kommer betændelse omkring dem. Hvis visdomstænderne ligger dybt og ikke i nærheden af rødderne på de øvrige tænder kan man ofte lade dem ligge, men ligger de, så der er risiko for at skade de foranliggende tænder bør de fjernes. Det er ofte en god idé at fjerne dem i 18-20 års alderen på et tidspunkt hvor rødderne ikke er færdigdannede.

Hvis man skal screene for visdomstænder er den enkleste måde at tage et oversigtsrøntgen der dækker hele tandsættet. På den måde kan man på ét billede se, hvor mange visdomstænder der er anlagt. Man kan se om de kan forventes at komme frem af sig selv, og om der er indikation for at fjerne dem. Et oversigtsbillede tages uden ubehag af nogen art. Det er billigere end at få taget 4 stk “almindelige” billeder. Prisen er 575,- Såfremt man beslutter sig for at fjerne en visdomstand, kan det være nødvendigt at supplere oversigtsbilledet med mere detaljerede billeder.

Vidsomtænderne i overkæben er som regel de nemmest at fjerne. De kommer næsten altid så langt frem at de kan fjernes ved en simpel tandudtrækning, som kun tager få minutter, men underkæbens visdomstænder oftere skal operereres ud.  Operationen foregår i lokalbedøvelse. Man lægger et snit bagtil i underkæben, klapper slimhinden tis side og frilægger tanden ved at bore rundt om den. Herefter kan den drejes og vippes ud. Af og til kan det være nødvendigt at dele den i flere stykker for at gøre det så skånsomt som muligt. Mange mangler anlæg til en eller flere visdomstænder.